Přejít na obsah

Smluvní podmínky 

Půjčovní řád HG sport s.r.o.:
Firma HG sport půjčuje turistické kanoe, kajaky, pádla, vesty a další vodácké vybavení (dále jen materiál) soukromým osobám nebo organizacím (dále jen nájemci) za těchto podmínek:
 
Objednávka, zapůjčení a storno
Telefonicky, faxem, emailem nebo osobně v našich provozovnách HG Sport si můžete ověřit zda je vámi požadovaný materiál k dispozici v požadovaný termín. Pokud ano, je nutné písemně vyplnit naší objednávku. Chcete-li mít 100% jistotu, že Vámi požadovaný materiál ve Vámi požadovaném termínu bude pro Vás k dispozici, je nutné zaplatit rezervační kauci ve výši 1000,- Kč na naší prodejně HG sport (rezervační poplatek lze po domluvě platit také bankovním převodem). V okamžiku zaplacení rezervačního poplatku je materiál pro Vás rezervován.

Ve smluvený den Vám bude materiál zapůjčen, platba za půjčení je uhrazena v okamžiku vyzvednutí a taktéž vratnou kauci je nutné složit při zapůjčování materiálu. K zapůjčení materiálu jsou potřeba  dva oplatné doklady s fotografií (OP + ŘO nebo pas).
Vratnou zálohu ihned vrátíme v plné výši, v případě, že materiál bude vrácen včas a nebude poškozen či znečištěn.

Pokud zrušíte rezervaci do 30 dnů před
datem zapůjčení, bude vám rezervační záloha vrácena v plné výši. Pokud k tomuto dojde 14 dní před datem zapůjčení, vrátíme Vám 80% z rezervační částky , týden před datem zapůjčení 50% částky. V době kratší, Vám bohužel záloha propadne. V případě zrušení objednávky z důvodu nezaplacení zálohy, Vás budeme předem písemně informovat.
 
Výdejní hodiny:
Po - Pá od 09.00 hod do 19.00  Vodácká ul. 835/12, Praha 7 Troja . V případě většího množství odběru půjčovaného materiálu se lze domluvit individuálně.
 
Výdejní místo:

HG Sportcentrum Troja, Vodácká 835/12 , Praha 7 Troja

Doprava:
Pronájemce dopravu nezajišťuje.
 
Poškození a ztráta materiálu:
Pronájemce bude účtovat nájemci náklady na opravu zapůjčeného materiálu.Nájemce hradí práci a potřebný materiál na opravu, přičemž bude účtováno 200 Kč / hod za práci.


Při ztrátě materiálu nebo v případě poškození (kdy již není materiál možno opravit) účtujeme podle druhu materiálu náhradu. V případě ztráty účtujeme za PE kanoe 16.000,-Kč, PE kajak 18.000,-Kč, za mořský kajak 22.000,-  Kč, nafukovací kanoe 15.000,-Kč. Za ztrátu pádla účtujeme 500,-Kč,za ztrátu kajakářského pádla 1000,-Kč,za ztrátu vesty 550,- Kč, ztráta neoprenové špricdeky 2000,-Kč, ztráta špricdeky PVC 500,- Kč, za ztrátu přilby, pumpy, házecího pytlíku, vodotěsného vaku vše za 500,-Kč. Cena může být snížena z důvodu opotřebení materiálu, kterou určí pronájemce.
 
Orientační ceník oprav:
Oprava za proražení polyetylenové lodě je minimálně 2000,-Kč. Oprava nafukovacích lodí – zalepit lze díry pouze do 10cm velikosti, za takové poškození účtujeme 500,- Kč, větší díry opravuje výrobce výměnným způsobem. Například výměna prasklého boku nafukovací lodě stojí 8000,- Kč, prasklé podlahy také 8000,- Kč.

POZOR! nafukovací lodě nemají přetlakové ventily, po vytažení z vody na slunce je nezbytné ihned upouštět nafukovací komory.
 
Nevrácení zapůjčeného materiálu:
Nevráti-li nájemce zapůjčený materiál ve stanovený den , účtuje pronajímatel nájemci od dalšího dne půjčovné za nevrácený materiál s příplatkem 100%.
Nezaplatí-li nájemce pronajimateli náklady na opravu, nebo ztrátu materiálu, případně půjčovné ve stanoveném termínu (splatnost je ve všech výše uvedených případech 15 dní) zavazuje se uhradit nájemce pronajimateli k dlužné částce ještě penále z prodlení, které činí 5% měsíčně dlužné částky.
 
Storno podmínky:
1. do třiceti dní před zapůjčením materiálu neúčtujeme stornopoplatky
2. do čtrnácti dnů před zapůjčením materiálu účtujeme 20% stornopoplatekz rezervační částky
3. do sedmi dní před zapůjčením materiálu účtujeme 50% z reservační částky
4. v době kratší než sedm dnů účtujeme plnou výši Vaší reservace